Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Súčasné ruské médiá
Workshop
Bratislavské stretnutia
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Súčasné ruské médiá
Workshop
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Súčasné ruské médiá
Workshop
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Bratislavské stretnutia
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
XIII. kongres MAPRYAL
Granada

Copyright © 2015. All Rights Reserved.