Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Súčasné ruské médiá
Workshop
Súčasné ruské médiá
Workshop
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Bratislavské stretnutia
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Súčasné ruské médiá
Workshop
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Bratislavské stretnutia
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna

Copyright © 2015. All Rights Reserved.