Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Súčasné ruské médiá
Workshop
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Súčasné ruské médiá
Workshop
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Súčasné ruské médiá
Workshop
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Bratislavské stretnutia
Bratislavské stretnutia
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho

Copyright © 2015. All Rights Reserved.