Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Súčasné ruské médiá
Workshop
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Súčasné ruské médiá
Workshop
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Bratislavské stretnutia
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Bratislavské stretnutia
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Súčasné ruské médiá
Workshop
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku

Copyright © 2015. All Rights Reserved.